ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 712
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 564
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 18387
คำพื้นฐานภาษาไทย
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 564
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 428.5 KB 544
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 505
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 467 KB 550
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 553
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 533
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 523
บุคลากร
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) ปกIDplanสพป Word Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 492
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 52.11 KB 499
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) แบบ ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 489