ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 281
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 156
แผนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 11135
คำพื้นฐานภาษาไทย
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 382.5 KB 142
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 428.5 KB 87
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 553 KB 99
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 467 KB 121
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 117
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 106
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 113
บุคลากร
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) ปกIDplanสพป Word Document ขนาดไฟล์ 68.58 KB 79
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 52.11 KB 86
แผนพัฒนาตนเอง( ID Plan ) แบบ ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 90