ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:48  อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ปี 2561
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:48   อ่าน 13 ครั้ง