ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0921645954
อีเมล์ : -
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:54  อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561 กองทุนครูเอื้อน แม่จ้อง อินทรประวัติเพื่อการศึกษา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:54   อ่าน 55 ครั้ง