ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริศนา จิตมานะ
ตำแหน่ง : ประธาน (หัวหน้างานบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทรศัพท์ : 0818786062
อีเมล์ : prssna@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:57  อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:57   อ่าน 69 ครั้ง