คณะผู้บริหาร

นายจำรัส บุญเชื่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา