ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิจิตรา ประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2558,19:49   อ่าน 176 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับกระทรวง ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิจิตรา ประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2558,19:48   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีอำพล
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:28   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชร บัวรัตน์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:27   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\\
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธีรพร แก้วกระโทก
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:26   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 90 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 95 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงศธร กิ่งไผ่ล้อม
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,22:21   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกวิศรา ทวีศักดิ์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,22:06   อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนน O-NET ระดับ “ดีเยี่ยม\" วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 90 คะแนน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเมธาพร เกียรติวีราภรณ์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2558,22:02   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2558,21:51   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2558,21:50   อ่าน 431 ครั้ง