ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางนิภา อ้วนโพธิ์กลาง
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางภีรนันท์ ดอกงิ้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจิราภรณ์ ชิตรัตถา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายวัชรินทร์ แสนวันดี
ครู คศ.3

นางสาวอุไรรักษ์ จันสุทิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสุวรรณา เปลื้องกระโทก
พนักงานราชการ

นายภานุพงษ์ ดอนกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอมรรัตน์ เพาะกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปริศนา ห่วงกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

Charity Ann B.Reymundo
ครูอัตราจ้าง