กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรังสิมา บั้งจันอัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ครู คศ.1

นายนัฐชัย จุกลาง
ครูผู้ช่วย

นายสนธยา เสมราบ
ครูอัตราจ้าง

Miss Chato
ครูอัตราจ้าง

นางสาวคนางค์ ทองสม
ครูอัตราจ้าง