ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน THAILAND WRG World Robot Games Championship 2019 3rd RUNNER-UP Line Tracing Robot MASTER
ชื่ออาจารย์ : นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,08:55  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ กลุ่มปฐมวัย พ.ศ.2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลลักษณ์ วีระภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2562,11:54  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,12:40  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยตาม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:38  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:38  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:38  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:37  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:37  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รองผู้กำกับในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:37  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษณีย์ พวงกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,11:36  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..