ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,18:48  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" คุรุสภา พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางนันทวรรณ บุญวรสถิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,22:37  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริศนา จิตมานะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:57  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวิตรา ค้าดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:56  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561 กองทุนครูเอื้อน แม่จ้อง อินทรประวัติเพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:54  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภา ปี 2561 สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้างานปกครอง)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:51  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภานครราชสีมา ปี 2561 สาขาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางนกแก้ว ทองกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:50  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิษา บุญวรสถิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:47  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัลครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561 2.รางวัลOBEC AWARDS ด้านนวัตกรรม 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิน ทมกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:43  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2558,20:31  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..