ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริศนา จิตมานะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:57  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวิตรา ค้าดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:56  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561 กองทุนครูเอื้อน แม่จ้อง อินทรประวัติเพื่อการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:54  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภา ปี 2561 สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:51  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภานครราชสีมา ปี 2561 สาขาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางนกแก้ว ทองกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:50  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:48  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิษา บุญวรสถิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:47  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.รางวัลครูดีเด่นคุรุสดุดี 2561 2.รางวัลOBEC AWARDS ด้านนวัตกรรม 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิน ทมกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:43  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2558,20:31  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน รางวัลมาร์ชชิ่งระดับภาค และรางวัลเดินสวนสนามลูกเสือ ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายสนธยา เสมราบ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2558,20:27  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..