ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ดูแลโครงการมาร์ชชิ่งความดี รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐชัย จุกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:57  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสุขศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2560
ชื่ออาจารย์ : นางรังสิมา บั้งจันอัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:54  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นางรังสิมา บั้งจันอัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:54  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล
ชื่ออาจารย์ : นางรังสิมา บั้งจันอัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:54  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสุขศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นางรังสิมา บั้งจันอัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:54  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:39  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรรค์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:38  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:37  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:36  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,21:36  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..