ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:42  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:38  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:37  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิน กองกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,11:04  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,16:51  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริกุล จงดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,16:41  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางอำนวย แพ่งสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,16:40  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริกุล จงดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,13:58  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส บุญเชื่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,13:45  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉัตรนภา กันยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,15:20  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..