ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อนุบาล ๓

นางสาวสมหมาย ป้อกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้าอนุบาล ๓
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศุภกร เจริญสันเทียะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางณัฐธิดา ดวงมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

สุภาแพรว หลอดทองหลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นาวสาวสรัลอร ขาวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

Maria Angelica Elda B. Soriano
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5