ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย
รายละเอียดผลงาน
ด.ญ.สุพิชญา ก่ำสระน้อย สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,11:04   อ่าน 62 ครั้ง