ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT โดยนักเรียนเข้าสอบจากศูนย์โชคชัย 1 จำนวน 411 คน ทั้งหมด 9 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,10:12   อ่าน 156 ครั้ง