ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษานักเรียนได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2561
1.ด.ญ.อันนา อนันธศิริ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ร้อยละ 93
2.ด.ญ.บุษรินทร์ บ้อนกระโทก คะแนนด้านคำนวณ เต็ม 100 คะแนน
3.ด.ญ.บุษรา บ้อนกระโทก คะแนนด้านคำนวณร้อยละ 97.14
4.ด.ช.จิรายุ จิรประดิษฐ์วงศ์ คะแนนด้านคำนวณร้อบละ 97.14
5.ด.ช.ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณคำ คะแนนด้านภาษาร้อยละ 97.14
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:43   อ่าน 41 ครั้ง