ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศยามเช้าของการเรียนวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน
นายจำรัส บุญเชื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง พร้อมทั้งคุณครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:58   อ่าน 83 ครั้ง