ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​ สาขาโชคชัยมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนธนาคารโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,08:44   อ่าน 40 ครั้ง