ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,12:54   อ่าน 13 ครั้ง