ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,09:22   อ่าน 17 ครั้ง