ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้มีกำหนดการดำเนินการสอบ Pre O-NETครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบระดับชาติต่อไป
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้มีกำหนดการดำเนินการสอบ Pre O-NETครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบระดับชาติต่อไป
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,09:31   อ่าน 34 ครั้ง