ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 4 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารรองผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร  4 ท่าน 
1.นางสาวสุกัญญา  สยามประโคน
2.นายจตุพร  เจริญ
3.นางยุพาพร  นามบัณฑิต
4.นายกฤษณะ  แตงกระโทก

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่  https://bit.ly/2VfBkqg
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,16:26   อ่าน 132 ครั้ง