ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางยุพาพร นามบัณฑิต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2015
ปรับปรุง 05/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 402859
Page Views 585540
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช
2 โรงเรียนบ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช
3 โรงเรียนไทรทอง คลองเมือง จักราช
4 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว คลองเมือง จักราช
5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คลองเมือง จักราช
6 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช
7 โรงเรียนจักราชวิทยา จักราช จักราช
8 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จักราช จักราช
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จักราช จักราช 044-430165
10 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช
11 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จักราช จักราช
12 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช 044430314
13 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช
14 โรงเรียนอนุบาลสมปอง จักราช จักราช 08-1709-3704
15 โรงเรียนวัดเหมสูง ทองหลาง จักราช
16 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ทองหลาง จักราช
17 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ทองหลาง จักราช 044399952
18 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง จักราช 0868692616
19 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ศรีละกอ จักราช
20 โรงเรียนบ้านช่องโค ศรีละกอ จักราช
21 โรงเรียนบ้านละกอ ศรีละกอ จักราช
22 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ศรีละกอ จักราช
23 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ศรีละกอ จักราช 044430258
24 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง ศรีละกอ จักราช
25 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ศรีละกอ จักราช
26 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สีสุก จักราช
27 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สีสุก จักราช
28 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สีสุก จักราช
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สีสุก จักราช
30 โรงเรียนวัดหินมงคล สีสุก จักราช
31 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สีสุก จักราช
32 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง หนองขาม จักราช
33 โรงเรียนชาติวิทยา หนองขาม จักราช
34 โรงเรียนบ้านหนองแมว หนองขาม จักราช
35 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม จักราช
36 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม หนองขาม จักราช
37 โรงเรียนราษฎร์บำรุง หนองขาม จักราช
38 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม หนองขาม จักราช
39 โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองขาม จักราช
40 โรงเรียนบ้านโนนพะไล หนองขาม จักราช
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา หนองพลวง จักราช
42 โรงเรียนบ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช
43 โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง จักราช
44 โรงเรียนวัดหนองจอก หนองพลวง จักราช
45 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช
46 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ หินโคน จักราช
47 โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน จักราช
48 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน จักราช
49 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
50 โรงเรียนบ้านถนนหัก บ้านใหม่ หนองบุนนาก
51 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
52 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ลุงเขว้า หนองบุนนาก
53 โรงเรียนบ้านหนองจาน ลุงเขว้า หนองบุนนาก
54 โรงเรียนบ้านสารภี สารภี หนองบุนนาก
55 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สารภี หนองบุนนาก
56 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สารภี หนองบุนนาก
57 โรงเรียนบ้านพระ สารภี หนองบุนนาก
58 โรงเรียนบ้านยอกขาม หนองตะไก้ หนองบุนนาก
59 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ หนองบุนนาก
60 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองบุนนาก หนองบุนนาก
61 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุนนาก หนองบุนนาก
62 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก 044-430602
63 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก
64 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองหัวแรต หนองบุนนาก
65 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หนองหัวแรต หนองบุนนาก
66 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองหัวแรต หนองบุนนาก
67 โรงเรียนบ้านบุกระโทก หนองหัวแรต หนองบุนนาก
68 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
69 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
70 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก 044430444
71 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุนนาก
72 โรงเรียนบ้านหนองสะแก แหลมทอง หนองบุนนาก
73 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แหลมทอง หนองบุนนาก
74 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ไทยเจริญ หนองบุนนาก
75 โรงเรียนบ้านสระซาง ไทยเจริญ หนองบุนนาก
76 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ ห้วยแถลง
77 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ กงรถ ห้วยแถลง
78 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
79 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
80 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด กงรถ ห้วยแถลง
81 โรงเรียนวัดหนองนา งิ้ว ห้วยแถลง
82 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ งิ้ว ห้วยแถลง
83 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ งิ้ว ห้วยแถลง
84 โรงเรียนบ้านจอมศรี งิ้ว ห้วยแถลง
85 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง
86 โรงเรียนบ้านนาตะคุ งิ้ว ห้วยแถลง 044-761237
87 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี งิ้ว ห้วยแถลง
88 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตะโก ห้วยแถลง -
89 โรงเรียนบ้านตะโก ตะโก ห้วยแถลง 044-391195
90 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตะโก ห้วยแถลง 044-391092
91 โรงเรียนเก้งเด็ก ทับสวาย ห้วยแถลง
92 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ทับสวาย ห้วยแถลง
93 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
94 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
95 โรงเรียนบ้านหนองสาย หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
96 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
97 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
98 โรงเรียนบ้านตะแกรง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
99 โรงเรียนบ้านเมืองรัง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
100 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
101 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
102 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
103 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
104 โรงเรียนบ้านโคกพลวง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
105 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
106 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หินดาด ห้วยแถลง
107 โรงเรียนบ้านหนองพลอง หินดาด ห้วยแถลง
108 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ห้วยแถลง
109 โรงเรียนบ้านตะคร้อ หินดาด ห้วยแถลง
110 โรงเรียนหินดาดวิทยา หินดาด ห้วยแถลง
111 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หินดาด ห้วยแถลง 084-8295835
112 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง
113 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ห้วยแคน ห้วยแถลง
114 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยแถลง ห้วยแถลง
115 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ห้วยแถลง ห้วยแถลง 044-430718
116 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง ห้วยแถลง
117 โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง 044-751364
118 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง ห้วยแถลง
119 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ห้วยแถลง 044-391197
120 โรงเรียนบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
121 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
122 โรงเรียนบ้านสระแก้ว เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
123 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง 044430096
124 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
125 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
126 โรงเรียนบ้านโนนทอง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
127 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
128 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
129 โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
130 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 044321474
131 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
132 โรงเรียนโนนตาวิทย์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
133 โรงเรียนเพชรมาตุคลา ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 044321332
134 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนบ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044321574
136 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044-761231
137 โรงเรียนบ้านกันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนภูทองวิทยา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
139 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 044-207049
140 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนวัดสลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 044-206065
143 โรงเรียนชุมชนวัดรวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
146 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
147 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
148 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 044750260
149 โรงเรียนวัดพะโค กระโทก โชคชัย 044-430622
150 โรงเรียนบ้านดอน กระโทก โชคชัย
151 โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน โชคชัย 044927596
152 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย
153 โรงเรียนอนุบาลด่านเกวียนเอราวัณ ด่านเกวียน โชคชัย
154 โรงเรียนบ้านตูม ด่านเกวียน โชคชัย
155 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ด่านเกวียน โชคชัย 044212435
156 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน โชคชัย
157 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชัย
158 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ทุ่งอรุณ โชคชัย
159 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ทุ่งอรุณ โชคชัย
160 โรงเรียนบ้านปอพราน ทุ่งอรุณ โชคชัย
161 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชัย
162 โรงเรียนบ้านดะแลง ทุ่งอรุณ โชคชัย
163 โรงเรียนบ้านหนองกก ท่าจะหลุง โชคชัย
164 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ท่าจะหลุง โชคชัย
165 โรงเรียนบ้านบึงไทย ท่าลาดขาว โชคชัย 0895792018
166 โรงเรียนบ้านบึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย
167 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย
168 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง โชคชัย
169 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ท่าอ่าง โชคชัย
170 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ท่าอ่าง โชคชัย
171 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดี่ยว ท่าอ่าง โชคชัย
172 โรงเรียนบ้านโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
173 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
174 โรงเรียนบ้านโนนเพชร ท่าเยี่ยม โชคชัย
175 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ท่าเยี่ยม โชคชัย
176 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ท่าเยี่ยม โชคชัย
177 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ท่าเยี่ยม โชคชัย
178 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ท่าเยี่ยม โชคชัย 044249249
179 โรงเรียนบ้านคลองกลาง พลับพลา โชคชัย
180 โรงเรียนวัดกุดสวาย พลับพลา โชคชัย
181 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน พลับพลา โชคชัย
182 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา พลับพลา โชคชัย
183 โรงเรียนบ้านปรางค์ พลับพลา โชคชัย
184 โรงเรียนชุมชนพลับพลา พลับพลา โชคชัย
185 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 พลับพลา โชคชัย 044490112
186 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
187 โรงเรียนบ้านละลม ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
188 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
189 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย โชคชัย
190 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย โชคชัย 044491169
191 โรงเรียนศรีนภาอนุบาล โชคชัย โชคชัย
192 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โชคชัย โชคชัย
193 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย โชคชัย
194 โรงเรียนบ้านบิง โชคชัย โชคชัย 044491036