ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณิพา ประกอบนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:37  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
รายละเอียดผลงาน
ชื่อครูผู้ฝึกสอน
1. นางณัฐธิดา  ดวงมาศ
2. นางสาวพรรณิพา  ประกอบนันท์
ชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงญารินดา  จินดากุล
2. เด็กหญิงพชรพร  ปั่นปี
3. เด็กหญิงพัฒน์ณิชา  ผุสดี

คะแนน 78 คะแนน
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
อันดับที่ 50
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.15 KB

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:37   อ่าน 46 ครั้ง