ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนกแก้ว ทองกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0868723394
อีเมล์ : Sompongthong93@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:50  อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภานครราชสีมา ปี 2561 สาขาภาษาไทย
รายละเอียดผลงาน
ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติจากคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:50   อ่าน 51 ครั้ง