ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้างานปกครอง)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:51  อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 1.รางวัล ครูดีเด่นของคุรุสภา ปี 2561 สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.รางวัล ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:51   อ่าน 54 ครั้ง